Ordning och reda samt en välstädad miljö är viktigt för människors välbefinnande. Hälsovinsterna med en god lokalvård är stora, både för den fysiska och den psykiska hälsan. Visste du till exempel att rena miljöer kan minska både stress, smittspridning och allergiska besvär? Detta är något som gäller både kvinnor och män, oavsett arbetsplats.

Lokalvård för hälsans skull

Många kanske tänker att städning görs för syns skull, speciellt på arbetsplatser, skolor eller någon annan representativ plats där många människor vistas. Något vi inte ska glömma bort är att städning också är viktigt för en god hälsa. Damm innehåller flera olika ämnen som kan vara ohälsosamma för oss, till exempel bakterier, virus, mögel och kvalster. Dessa ämnen kan leda till sjukdomar och besvär av olika slag. Andra ämnen i damm kan orsaka allergier, till exempel pollen och allergener från pälsdjur. Dessutom finns det kemiska ämnen från plaster, elektronik och textilier i damm. Med hjälp av en god lokalvård minskar vi risken för smittspridning och allergiska besvär.

Mindre stök, mindre stress

Att ha det städat runt sig är också bra för den mentala hälsan. Smuts, stök och oordning i omgivningen gör oss stressade. Det är stresshormonet kortisol som utsöndras i för hög halt när vi ständigt utsätts för en stökig miljö. Många som känner sig stressade kan dock intyga att tid till städning kanske inte står högst upp på prioriteringslistan av allt som måste hinnas med. På en arbetsplats är det dessutom effektivt och smart att låta de som är proffs på ett visst arbete utföra just det arbetet. Att anlita hjälp med lokalvård ger inte bara den ordinarie personalen möjlighet att fokusera på sitt arbete, utan det innebär också en riktigt väl utförd städning på professionell nivå. Ni får en städad och rofylld arbetsplats med alla dess hälsovinster, samtidigt som ni kan lägga tiden på annat.

Gäller både män och kvinnor

En del lever kvar i en förlegad syn om att kvinnor och män påverkas olika mycket av stök och smuts. Forskning visar dock att män störs lika mycket som kvinnor av en ostädad miljö. Att ha en god lokalvård är alltså viktigt oavsett om det arbetar flest män eller kvinnor på arbetsplatsen. Detta är också klokt att tänka på utifrån ett kundperspektiv. Välstädade lokaler ger ett bättre helhetsintryck, vilket är framgångsrikt inom alla branscher. Oavsett målgrupp kommer företaget att vara mer attraktivt, och hälsosamt, tack vare en bra lokalvård.